Hami Video

5點整點新聞(普)

非凡新聞台

電視

全部

時間表

※如有變動,以實際播出節目為主

  暫無播放節目
 • 00:00深夜新聞(普)
 • 00:30錢線百分百(普)
 • 03:00深夜新聞(普)
 • 03:30錢線百分百(普)
 • 06:006點晨間新聞(普)
 • 07:00MORNING CALL(普)
 • 09:00非凡最前線(普)
 • 10:00最前線報告(普)
 • 11:00最前線直擊(普)
 • 12:00正午最前線(普)
 • 13:00最前線新聞(普)
 • 13:552點整點新聞(普)
 • 14:553點整點新聞(普)
 • 15:554點整點新聞(普)
 • 16:555點整點新聞(普)現正播放
 • 17:556點晚間新聞(普)
 • 18:557點晚間新聞(普)
 • 19:55財經八點檔(普)
 • 21:00錢線百分百(普)
 • 23:30夜線新聞(普)