Hami Video

想要觀看所有的影視內容?快看看購買方案

健康保險大家談(普)

非凡商業台

電視

全部

時間表

※如有變動,以實際播出節目為主

 • 上午 00:00 - 12:00
 • 00:00股海揚帆(普)
 • 01:00只要錢長大(普)
 • 02:00新聞Talk Show(普)
 • 03:00台灣真善美(普)
 • 04:00新聞Talk Show(普)
 • 05:00股海揚帆(普)
 • 06:00只要錢長大(普)
 • 07:00熱線追蹤(普)
 • 08:00股市永勝(普)
 • 08:30股海飛揚(普)
 • 09:00金融曼哈頓(普)
 • 09:30金融百分百(普)
 • 10:00股市達人(普)
 • 10:30金融曼哈頓(普)
 • 11:00一言興邦(普)
 • 11:30360行向前衝(普)
 • 下午 12:00 - 24:00
 • 12:00熱線追蹤(普)
 • 13:00股市周報(普)
 • 14:00新聞Talk Show(普)
 • 15:00美食按個讚(普)
 • 16:00股海揚帆(普)
 • 17:00只要錢長大(普)
 • 18:00富比士地產王(普)
 • 18:30360行向前衝(普)
 • 19:00設計家(普)
 • 20:00股市週報(普)
 • 21:00健康保險大家談(普)現正播放
 • 22:00富比士地產王(普)
 • 22:30360行向前衝(普)
 • 23:00新聞Talk Show(普)