Hami Video

熱線追蹤(普)

非凡商業台

電視

全部

時間表

※如有變動,以實際播出節目為主

  暫無播放節目
 • 上午 00:00 - 12:00
 • 00:00股市周報(普)
 • 01:00360行向前衝(普)
 • 02:00美食按個讚(普)
 • 03:00台灣真善美(普)
 • 04:00熱線追蹤(普)現正播放
 • 05:00健康保險大家談(普)
 • 06:00股市周報(普)
 • 07:00一言興邦(普)
 • 07:30股市全威(普)
 • 08:00股海飛揚(普)
 • 08:30金融曼哈頓(普)
 • 09:00非凡搶先報(普)
 • 下午 12:00 - 24:00
 • 13:30股市全威(普)
 • 14:00金融曼哈頓(普)
 • 14:30股海飛揚(普)
 • 15:00股市達人(普)
 • 15:30金融曼哈頓(普)
 • 16:00金融百分百(普)
 • 16:30股市永勝(普)
 • 17:00未來事件簿(普)
 • 17:30非凡新聞通(普)
 • 18:00非凡新聞通(普)
 • 18:30全球新觀點(普)
 • 19:00一言興邦(普)
 • 19:30股海飛揚(普)
 • 20:00股市現場(普)
 • 22:00金融曼哈頓(普)
 • 22:30股海飛揚(普)
 • 23:00非凡全球報導(普)