Hami Video

想要觀看所有的影視內容?快看看購買方案

新台灣加油(普)

三立新聞台

電視

全部

時間表

※如有變動,以實際播出節目為主

 • 上午 00:00 - 12:00
 • 00:0054新觀點2400(普)
 • 01:00新聞8點檔(普)
 • 01:41新台灣加油(普)現正播放
 • 03:06新聞8點檔(普)
 • 03:4754新觀點(普)
 • 05:52早安新鮮聞(普)
 • 06:55早安新鮮聞(普)
 • 07:55早安新鮮聞(普)
 • 08:550900整點新聞(普)
 • 09:551000整點新聞(普)
 • 10:551100整點/正午新聞(普)
 • 11:45正午新聞(普)
 • 下午 12:00 - 24:00
 • 12:55正午新聞(普)
 • 13:55前進新台灣(普)
 • 15:551600 I News(普)
 • 16:55三立新聞網(普)
 • 17:40台灣大頭條(普)
 • 19:55新聞8點檔(普)
 • 20:30新台灣加油(普)
 • 22:3054新觀點(普)