Hami Video

台灣大頭條(普)

三立新聞台

電視

全部

時間表

※如有變動,以實際播出節目為主

  暫無播放節目
 • 上午 00:00 - 12:00
 • 00:002400新聞夜現場(普)
 • 00:54驚爆新聞線(普)
 • 01:55驚爆新聞線(普)
 • 03:00台灣亮起來(普)
 • 04:00重案追緝令(普)
 • 05:00新聞夜現場(普)
 • 05:57早安新鮮聞(普)
 • 06:55早安新鮮聞(普)
 • 07:55早安新鮮聞(普)
 • 08:550900整點新聞(普)
 • 09:551000整點新聞(普)
 • 10:551100整點/正午新聞(普)
 • 11:45正午新聞(普)
 • 下午 12:00 - 24:00
 • 12:55正午新聞(普)
 • 13:55前進新台灣(普)
 • 15:551600 I News(普)
 • 16:55三立新聞網(普)
 • 17:40台灣大頭條(普)現正播放
 • 19:55新聞8點檔(普)
 • 20:30新台灣加油(普)
 • 22:3054新觀點(普)